Start grondwerkzaamheden HOVD zone Baanhoek-West

Vanaf maandag 31 augustus 2020 (week 36) start aannemer Habo GWW met de grondwerkzaamheden rondom de waterpartijen van de HOVD zone tussen de Sonate en de Haydnsingel/Busonisingel.

Omleidingen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden er omleidingen per zone ingesteld voor het fietsverkeer. Dit zal met bebording aangegeven worden. Het autoverkeer zal alleen last ondervinden tijdens het verwijderen van de duiker op de oostelijke ontsluitingsweg. Hiervoor zal een tijdelijke ontsluiting via de westelijke ontsluitingsroute zijn. De omleidingen zijn aangegeven op onderstaande tekening van Baanhoek-West.

Kaartje werkzaamheden Baanhoek-west

Werkzaamheden

De grondwerkzaamheden van Habo GWW zullen medio week 43 afgerond zijn. Daarna wordt de Rondo weer open gesteld voor verkeer. De definitieve ontsluitingsweg aan de westzijde wordt vanaf medio november 2020 aangebracht. Deze weg is bedoeld om een tweede ontsluiting te krijgen voor de woningen van het noordelijke deel van de Rondo. We begrijpen dat u hinder ondervindt van deze werkzaamheden, maar proberen de overlast tot een minimum te beperken. 

HOVD zone

De HOVD zone is onderverdeeld in 4 zones met waterpartijen waarbij zone 1 aan de zijde van gemeente Papendrecht ligt en zone 4 aan de zijde van de spoorbaan. Aan de zuidzijde van zone 2 wordt een beschoeiing geplaatst. In het eerste kwartaal van 2021 worden er bruggen aangelegd van en naar het eiland in zone 3.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met J. de Paus, e-mailadres: baanhoek-west@omniformgroup.com

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Nieuwbouwlocatie Baanhoek-West in Sliedrecht.