Voorzieningen Baanhoek-West

Baanhoek-West kent de volgende voorzieningen: onderwijs, volksgezondheid, kerk, speelvoorzieningen, bereikbaarheid, bestrating, bouwfonds.

Onderwijs

In Baanhoek-West is sinds september 2011 De Akker, school voor speciaal basisonderwijs op reformatorische grondslag, geopend. Alle groepen, van 1 tot en met 8 zijn hier gehuisvest. Voor wat betreft de brede school is de planning op dit moment om te starten met de bouw in 2013. Afhankelijk van de nieuwste woningbouwplanning wordt er bekeken of de bouw wellicht vertraagd wordt omdat er nu onvoldoende kinderen zijn om een school te starten.

Volksgezondheid

Op 16 mei 2012 is het Medisch Centrum Baanhoek-West geopend. Dit gezondheidscentrum is gevestigd in het gebouw De Blauwe Lis, aan de Landinistraat 1. Het Medisch Centrum bestaat uit een praktijk voor een huisarts, een psycholoog, neurostimulatie, podo- en logopedie, een verloskundige, een apotheek, een fysiotherapeut en een Caesartherapeut. Op www.mcbaanhoekwest.nl vindt u alle informatie over deze zorgaanbieders en de openingstijden.

In De Blauwe Lis is tevens een appartementencomplex gevestigd, dat 48 woningen bevat. Een deel van deze appartementen is bestemd voor vrijwel zelfstandig wonende cliënten van Philadelphia.

Kerk

In Baanhoek-West staat een nieuwe kerk. Het betreft de Gereformeerde gemeente. In één gebouw is zowel de kerk als de school, De Akker, gerealiseerd. Beide kunnen op deze manier gebruikmaken van dezelfde ruimtes en installaties en hetzelfde terrein.

Speelvoorzieningen

Fasegewijs worden er negen speelplekken in de buitenruimte gerealiseerd. Inmiddels is de eerste speelplek, gelegen achter de woningen: Rondo 101-121, Scarlattistraat 1-7 en Vivaldilaan 102-122 in maart 2011 opgeleverd. Dit is gebeurd in samenspraak met de omwonenden/toekomstige gebruikers

Bereikbaarheid

Baanhoek-West is bereikbaar per trein, HOV-D en snelweg.

Trein

Op het traject van de MerwedeLingelijn, dat tussen Geldermalsen en Dordrecht loopt, is ter hoogte van Baanhoek-West een stationshalte gerealiseerd. Deze halte is met ingang van 14 september 2011 in gebruik genomen. De treinen, zogenaamde Spurts, stoppen 1x per kwartier in zeven gemeenten langs de MerwedeLingelijn, te weten, Dordrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam en Geldermalsen.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan o.a. het aanleggen van het voorplein, en de dataverbinding voor een verkoop- en oplaadautomaat voor de OV-chipkaart. Bij het station is een  bushalte gerealiseerd.

HOV-D

Door de wijk loopt een busverbinding: HOV-D. Dit staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden. Het betreft hier een busbaan waar de bussen ongehinderd op kunnen doorrijden. De baan is dus verboden voor al het andere verkeer. Er zijn in Baanhoek-West twee bushaltes:

  • bij stationshalte Baanhoek
  • aan de Ouverture, ter hoogte van Rondo

Vanaf mei kunnen reizigers op de belangrijkste haltes en stations de vertrektijden van hun bussen zien op de nieuwe panelen van het DRIS. Busmaatschappij Arriva is aangewezen om zorg te dragen voor alle bussen binnen deze regio.

Snelweg

Slliedrecht ligt aan de A15. Ter hoogte van Baanhoek-West is er een directe ontsluiting op de A15 richting Gorinchem of Rotterdam.

Bestrating

Om ervoor te zorgen dat u als (toekomstige) bewoner tevreden blijft over de waterpasserende bestrating, wordt het systeem regelmatig gecontroleerd. Dit om problemen te voorkomen, die kunnen leiden tot een verminderde afvoer van hemelwater.  Als u straks uw tuin gaat aanleggen, dient u bij het bestellen van ophoogmaterialen, zoals zand en grond, er rekening mee te houden dat deze niet op de rijbaan gestort mogen worden. Hiervoor dient u eerst een bouwzeil neer te leggen of op de parkeervakken te storten. De parkeervakken worden namelijk niet met waterpasserend bestrating uitgevoerd.

Bouwfonds

Voor het raadplegen van informatie van de bouwer, kunt u terecht op www.wonenindebaanhoek.nl. Hier treft u o.a. een plattegrond aan waarop de voortgang en de al gerealiseerde voorzieningen zijn aangegeven.