Waterpasserende bestrating Baanhoek-West

De wijk Baanhoek-West is volop in ontwikkeling. Samen met de ontwikkelaar wordt er hard gewerkt aan de afronding van de wijk. De gemeente probeert de aandachtspunten zoals waterhinder en verkeersveiligheid zoveel mogelijk tegelijk op te pakken zodat dubbel werk, en hinder voor de wijk, voorkomen wordt. Zo proberen we werk met werk te maken!

Hinder door water

In Baanhoek-West is waterpasserende bestrating toegepast. Op diverse plekken in de wijk zakt het water minder snel weg dan gewenst, waardoor er sprake is van tijdelijke waterhinder. Daarom zijn er de afgelopen periode acties ondernomen om de werking van de bestrating te onderzoeken en waar mogelijk te verbeteren.

Begin 2022 is gestart met het reinigen van delen van de onderliggende drainage. En eind mei is een proefsleuf gegraven op een locatie om te bepalen wat de staat van de bestrating en onderliggend pakket is. Na het graven van proefsleuven is gebleken dat er sprake is van vervuiling. Op  sommige plekken is daardoor een harde laag ontstaan waardoor het water minder snel naar het onderliggende pakket kan stromen.

Samen met de uitkomsten van de nog lopende onderzoeken gaan we zo snel mogelijk beoordelen op welke wijze we dit kunnen oppakken. Uiteraard pakken we de gebieden met de meeste hinder zo snel mogelijk aan. Bewoners van de wijk Baanhoek-West zijn hierover geïnformeerd via een speciale nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief ook lezen? Ga naar de projectpagina baanhoekwest.

02-Dronefoto Baanhoek-West