Realisatie extra waterberging

Bij hevig regen is er niet voldoende opvang voor het water. Daarom leggen we een extra waterberging aan. Deze komt ten noorden van de Betuweroute, op grond van de gemeente.

Ten noorden van de Betuweroute maken we ruimte voor extra waterberging. Dit is voor de opvang van regenwater bij extreme neerslag. En ter compensatie van verharding die we in de toekomst ergens anders aanbrengen.

Waterberging

Waterberging is het tijdelijk opvangen van (regen)water in bijvoorbeeld bodem, sloten, beekjes, rivieren, meren en plassen. Samen met het waterschap Rivierenland moet de gemeente zorgen dat er voldoende waterberging is, om bij extreme neerslag het regenwater op te vangen. We doen dit zoveel mogelijk in de bebouwde kern van Sliedrecht. Maar dat is niet helemaal voldoende.

Werkzaamheden

Het gaat om een waterberging van 2,35 hectare. De aanleg start naar verwachting in het najaar van 2020.

Periode

2020/2021.

Kaartje waterberging

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem contact op met projecten@sliedrecht.nl.