Rivierenbuurt Zuid

De Rivierenbuurt-Zuid is toe aan onderhoud. De gemeente wil deze buurt daarom in 2021 'revitaliseren'. We doen dan niet alleen onderhoudswerk, maar richten de wijk ook opnieuw in. Zodat deze weer voldoet aan de eisen en wensen van nu en later.

De openbare ruimte in de Rivierenbuurt-Zuid is verzakt. Het riool en de verharding zijn oud en aan vervanging toe. En de inrichting van de wijk als 30 km-zone voldoet niet meer aan de eisen van nu. Het idee is om de wijk weer op te hogen en opnieuw in te richten. Het riool en de verharding vervangen we voor nieuw. We verwachten dit werk in 2021 uit te voeren. In 2020 starten we samen met een ingenieursbureau met de voorbereiding.

Ontwerp

Op het onderstaande kaartje ziet u waar we precies aan het werk gaan. Het gaat om de gebieden die blauw, paars en oranje gekleurd zijn. In mei 2020 hebben bewoners en belangstellenden gevraagd naar wat er speelt in de buurt. Welke aanpassingen zien zij graag? Of wat moet juist blijven? Denk aan verkeer en parkeren in de straat. En aan de inrichting met bijvoorbeeld groen en verlichting. Waar het kan, nemen we de ideeën mee in het ontwerp.

Na de zomer is het eerste ontwerp klaar. Dat laten we u natuurlijk graag zien. U hoort nog hoe. U kunt dan ook weer reageren. Pas daarna stellen we een definitief ontwerp vast. En waarschijnlijk kan dan begin 2021 de eerste schop de grond in!

Planning

  • voorbereiding: juni - december 2020
  • start uitvoering: maart 2021
  • Oplevering: eind 2021

Locatie

Kaart Rivierenwijk-Zuid - plangebied_update
 

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ronald Rombouts, telefoon 14 0184, e-mailadres: projecten@sliedrecht.nl