Inloopavond bestemmingsplan Sliedrecht Buiten & Stationspark III

Op donderdag 15 september van 19.30 – 22.00 uur organiseert de gemeente Sliedrecht een inloopavond. U bent van harte welkom bij de Lockhorst (Sportlaan 1). De avond heeft een raadplegend karakter, omdat het ontwerp bestemmingsplan nog niet is aangeboden aan het college en vastgesteld door de gemeenteraad.

In de zaal zijn meerdere informatiepunten ingericht waar u met deskundige medewerkers van de gemeente informatie kunt uitwisselen. De reacties op de plannen worden verzameld en vervolgens wordt getoetst in hoeverre het mogelijk is om dit mee te nemen in het uiteindelijke ontwerp bestemmingsplan. Ook wordt op de inloopavond meer informatie gegeven over de planning van de bestemmingsplanprocedure en kunt u met uw vragen terecht.

Inhoud bestemmingsplan

Een ontwerp bestemmingsplan is een juridisch document waar in staat hoe de grond gebruikt mag worden en wat er gebouwd mag worden. Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld bespreekt de gemeente de inhoud dan ook graag met inwoners en belanghebbenden. Dit ontwerp bestemmingsplan gaat over het te realiseren sportpark ten noorden van de Betuweroute. Hier worden de voetbalclub V.V. Sliedrecht, de tennisvereniging SLTC en karatevereniging Budokai gehuisvest. Het bestemmingsplan gaat daarnaast over de invulling van het leegkomende sportcomplex als bedrijventerrein. 

Kunt u er niet bij zijn?

Op de projectpagina wordt na de inloopavond ook alle informatie toegevoegd die op de inloopavond ook wordt gegeven.

Plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan gaat dus alleen over het deel van Sliedrecht dat hieronder is weergegeven. Het gaat alleen over Sliedrecht Buiten (sportcomplex) en Stationspark III (bedrijventerrein).

kaartje