Sliedrecht-Oost Aardgasvrij

Sliedrecht werkt aan een duurzame toekomst. Dat doen we onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan. Zo verminderen we de uitstoot van broeikassen. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in Sliedrecht waar we op weg gaan naar een aardgasvrije toekomst.

Dit doen we samen met inwoners, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket.

Online bijeenkomsten voor woningeigenaren

Wat kunnen woningeigenaren doen op weg naar een aardgasvrije woning? Dat hangt af van welk type woning u heeft. Het Regionaal Energieloket en HVC hebben een scan gemaakt van de acht meest voorkomende woningsoorten in Sliedrecht-Oost. Per type ligt er nu een rapport met de mogelijkheden om de woning aardgasvrij te maken. Bijvoorbeeld door een aansluiting op het warmtenet. Of met een warmtepomp. Ook staat er in wat u kunt doen om energie te besparen. En wat dit alles ongeveer kost.
Tijdens online bijeenkomsten in juni bespreken we de rapporten van de woningtypen per buurt.

kaartje buurten

Woont u in de blauw gearceerde buurt (1)? Meld u aan voor de bijeenkomst donderdag 18 juni, 16.00 uur

Woont u in de groen gearceerde buurt (2)? Meld u aan voor de bijeenkomst dinsdag 23 juni, 16.00 uur

Woont u in de geel gearceerde buurt (3)? Meld u aan voor de bijeenkomst woensdag 1 juli, 16.00 uur

Na aanmelden krijgt u een e-mail met uitleg hoe u de bijeenkomst kunt bijwonen. Na afloop krijgt u de rapporten toegestuurd.

 

Het warmtenet

HVC legt in Sliedrecht-Oost een warmtenet aan. Dit is een ondergronds leidingnet waarin warm water wordt rondgepompt. Aangesloten huizen en bedrijven gebruiken dit water voor verwarming. Het afgekoelde water gaat terug de leidingen in en wordt opnieuw opgewarmd. Op dit moment zorgt een tijdelijke warmtecentrale voor de verwarming van het water. Maar in de toekomst gaat een duurzame bron dit doen. HVC doet hiervoor onderzoek naar geothermie: het gebruik van warmte van diep uit de grond.  

Animatie warmtenet

Aansluiten in fases

In 2018 zijn in de Staatsliedenbuurt de eerste woningen aangesloten op het warmtenet van HVC. Eind dit jaar volgen de laatste woningen in die wijk. Nu is de Vogelbuurt aan de beurt. Hier werkt HVC aan de aansluiting van vijf appartementencomplexen in de Reigerlaan, Thorbeckelaan, Tuinfluiterstraat en Rembrandtlaan. Eind 2020 en begin 2021 sluit HVC nog eens vijf complexen aan in de Vogelbuurt-Noord.

Aanpassen van uw woning

De overstap naar duurzaam verwarmen vraagt om aanpassing van uw woning. Het gaat dan niet alleen om de aansluiting op het warmtenet. Maar ook om bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. Wat er precies moet gebeuren, verschilt per woning. Het Regionaal Energieloket heeft verschillende woningtypes bekeken in Sliedrecht-Oost. Per woningtype is op een rij gezet welke mogelijkheden er zijn om uw woning te verduurzamen. Hieruit volgt een stappenplan per woningtype.

Woningscans

We vertellen u graag meer over de woningscans. En hoe u deze kunt gebruiken om duurzame stappen te zetten met uw eigen woning. Daarom ontvangen alle woningeigenaren in Sliedrecht-Oost een uitnodiging om mee te doen aan een online bijeenkomst; een 'webinar'.
Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?  Mail ons op duurzaamwonen@sliedrecht.nl.