Bouw beheerdersonderkomen begraafplaats op schema

In mei jl. is aannemer Lagendijk & Stout B.V. in opdracht van de gemeente Sliedrecht gestart met de bouw van het nieuwe beheerdersonderkomen van de begraafplaats. De bouwwerkzaamheden liggen op schema en na de zomer zal het hoogste punt worden bereikt. Tijdens de zomervakantie ligt de bouw een aantal weken stil.

Uitbreiding begraafplaats

De bouw van het nieuwe beheerdersonderkomen valt onder de huidige uitbreiding van de begraafplaats. De begraafplaats wordt uitgebreid op zes verschillende locaties. Gelijktijdig komt er een nieuw beheerdersonderkomen en een gedeelte van het voorplein krijgt een aantal aanpassingen. In de afgelopen twee jaar zijn door Gebr. De Koning de voorbereidende werkzaamheden rondom de begraafplaats uitgevoerd. Deze werkzaamheden liggen negen maanden stil om het zand in te laten klinken. Tijdens deze zettingsperiode wordt het nieuwe beheerdersonderkomen gebouwd, maar ook het groenplan verder uitgewerkt.

Groenplan begraafplaats

Op 1 juli jl. heeft er een informatieavond over het groenplan plaatsgevonden. Omwonenden hebben belangrijke aandachtspunten ingebracht die nu meegenomen worden in het ontwerp. Na de zomer koppelen we terug aan de omwonenden en ronden we de ontwerpfase af. Zoals de planning nu laat zien zal in februari/maart 2023 het groen op de begraafplaats wordt ingepland. Dit is mede afhankelijk van de zetting van de voorbelasting. De herinrichting van het Achterom tot fietsstraat én de groeninplant die daar plaatsvindt staat nu gepland voor het eind van dit jaar. De groeninplant in het Achterom gebruiken we ook voor het camoufleren van de damwand en de aanblik op de begraafplaats. 

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Voor actuele informatie over de projecten adviseren wij u gebruik te maken van de BouwApp. Met de BouwApp kunt u de voortgang van de projecten op de voet volgen. Ook kunt u via de app vragen stellen.

  • Download en open de BouwApp op uw mobiele telefoon. Of kijk op  www.debouw.app/home/projects
  • Zoek dan op het project ‘Uitbreiding algemene begraafplaats Sliedrecht’ en 'Beheerdersonderkomen Sliedrecht'

01-bouw beheerdersonderkomen 20220622