Plannen voor uitbreiding begraafplaats Sliedrecht

De begraafplaats in Sliedrecht bestaat al sinds 1885. Bijna iedere inwoner heeft wel een bijzondere relatie met deze plek. Om ook in de toekomst voldoende ruimte te houden voor nieuwe graven, zijn maatregelen nodig. Daarom is er een plan voor uitbreiding.

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft in februari 2019 geld beschikbaar gesteld om een plan te maken voor een toekomstbestendige begraafplaats. Want als er niets gebeurt, is er in 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven.

Ruimte voor nieuwe graven

In 2018 heeft bureau KYBYS al een behoefte- en capaciteitsonderzoek gedaan. Hieruit kwamen zeven mogelijkheden om de capaciteit op de huidige begraafplaats uit te breiden. Onder andere langs een aantal randen van de begraafplaats. En door een paar plekken anders in te richten. De grootste uitbreidingsmogelijkheid is aan de noordkant. In deze video ziet u de zeven mogelijkheden. De aantallen in de video kloppen niet meer.

Vervolgens zijn metingen en bodemonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het technisch mogelijk is om deze zeven locaties te ontwikkelen tot begraafplaats. In totaal kunnen we ruimte maken voor zo’n 930 nieuwe graven. Ook de kosten hiervoor hebben we in beeld. Daar komt nog een aantal opgaven bij. Zoals een nieuw onderkomen voor de beheerders. Verder moet de Goeman Borgesiusweg ten noorden van de begraafplaats worden verlegd. En om ruimte te maken voor uitbreiding van de begraafplaats aan de noordkant, moet de regionale fietsverbinding Tiendweg worden doorgetrokken.

Daarnaast hebben we te maken met zaken als kabels en leidingen in de grond. Denk ook aan het verbeteren van een deel van het voorplein bij de hoofdingang. Al deze zaken rondom de uitbreiding van de begraafplaats staan in een projectplan. Hierin zijn mogelijke oplossingsrichtingen uitgewerkt, inclusief een kostenraming.

Planning

De komende maanden buigt de gemeenteraad zich over de plannen. Als de raad akkoord is, gaan we aan de slag met de uitwerking. De uitvoering van de plannen vindt plaats in verschillende fasen en gedurende enkele jaren. Het hoeft niet allemaal tegelijkertijd klaar te zijn. Zodra bekend is wanneer de uitvoering start, leest u dat hier.
Natuurlijk vinden er tijdens een uitvaart geen werkzaamheden plaats. Voor bezoekers en omwonenden van de begraafplaats beperken we overlast door de werkzaamheden zoveel mogelijk.