Vergroten capaciteit begraafplaats, in stappen naar de uitvoering

Net voor het zomerreces heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de uitbreiding van de begraafplaats en de realisatie van een nieuw beheerdersonderkomen. Eind dit jaar zal de aanbestedingsprocedure voor het uitbreiden van de capaciteit op de begraafplaats starten.

Vervolgproces

Na de aanbestedingsprocedure voor het uitbreiden van de capaciteit op de begraafplaats zal eind februari 2021 een aannemer gekozen zijn. Daarna zal in samenwerking met de geselecteerde aannemer een uitvoeringsplanning worden gemaakt.

Verantwoordelijk wethouder Ton Spek over het vervolgproces; "Het raadsbesluit net voor de zomer heeft ons het startsein gegeven om nu ook daadwerkelijk de benodigde uitbreiding te gaan realiseren. Zoals vaker bij civieltechnische projecten zit er een wereld tussen de eerste tekeningen en de daadwerkelijke werktekeningen die de aannemer onder de arm heeft bij de uitvoering. De context van de begraafplaats en de opgave die we hebben – om een toekomstbestendige begraafplaats te maken – maakt het dat we deze stap in opmaat naar de uitvoering zorgvuldig nemen.’’

Uitbreiden van de begraafplaats

Het uitbreiden van de begraafplaats is een uitdagend project. Niet alleen in complexiteit, maar ook als het gaat over de context waar we mee te maken hebben. Tijdens de werkzaamheden moeten we ook kunnen blijven begraven. Het op een respectvolle manier een uitvaart verzorgen en een dag later weer bouwwerkzaamheden uitvoeren vraagt om een goede afstemming.

Planning

De komende jaren wordt er gewerkt aan drie deelopgaven. We gaan als eerste fysieke ruimte creëren voor extra begraafcapaciteit binnen de contouren van de begraafplaats. Dit wordt op de voet gevolgd door het planten van nieuwe bomen, planten en struiken die passen bij het karakter en de uitstraling van de begraafplaats. Uiteindelijk is de nieuwe beplanting het eindbeeld dat zichtbaar is. Naast alle fysieke werkzaamheden op de begraafplaats wordt er de komende jaren ook gewerkt aan het realiseren van een nieuw beheerdersonderkomen. Het nieuwe onderkomen zal op dezelfde plek als het huidige gebouw komen te staan. Na een selectieprocedure onder drie regionale architecten is Van Es Architecten uit Sliedrecht de winnende partij  die voor de gemeente het ontwerp gaat maken.