Ontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn, Sliedrecht'

Inhoud bestemmingsplan

De Craijensteijn maakt onderdeel uit van de hoofdwegenstructuur van de gemeente Sliedrecht. De weg dient niet alleen voor de ontsluiting van de woonwijken in Sliedrecht-West, maar maakt ook onderdeel uit van de verbinding tussen Alblasserdam - Baanhoek en het centrum van Sliedrecht. Met name voor het fietsverkeer vormt de Craijensteijn een belangrijke route. De weg verbindt het centrum van Sliedrecht met het station Sliedrecht Baanhoek, dat onderdeel is van de MerwedeLingelijn. De Craijensteijn speelt een belangrijke rol voor fietsers en voor reizigers die de fiets en het openbaar vervoer combineren. De Craijensteijn beschikt in de huidige situatie in beperkte mate over een vrijliggend fietspad. Het fietsverkeer is in hoofdzaak aangewezen op de fietsstroken op de hoofdrijbaan. De gemeente Sliedrecht wil de inrichting van de Craijensteijn aanpassen en hierbij een geheel vrijliggend fietspad realiseren. Een dergelijke inrichting draagt bij aan een veiliger verkeerssituatie en een betere doorstroming van zowel het fietsverkeer als het overige verkeer.

Het bestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn' ziet toe op de juridisch-planologische regeling van dit voornemen.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Fietspad Craijensteijn, Sliedrecht' gedurende zes weken, dus tot en met donderdag 26 november 2020, ter inzage.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.FietspdCraijenstn-2001);

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u zenden aan de gemeenteraad  van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap, planjurist van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, via mj.kap@sliedrecht.nl of via telefoonnummer 14 0184.