Ontwerpbestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen, Gemeente Sliedrecht'

Inhoud bestemmingsplan

Vanuit het Rijk was een uitkoopregeling van kracht voor woningen die pal onder de hoogspanningsverbindingen zijn gelegen. De gemeente heeft deze uitkoopregeling actief bij de betrokken bewoners onder de aandacht gebracht. Geïnteresseerde eigenaren konden zich tot 1 juli 2021 bij de gemeente aanmelden voor deelname aan de uitkoopregeling. De deelnemende woningen liggen aan de Baanhoek en de Rivierdijk. Een van de voorwaarden bij de uitkoopregeling van het Rijk is, dat na uitkoop de bestemming van de betrokken percelen zodanig dient te worden gewijzigd, dat er niet meer op de percelen mag worden gewoond. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan 'Hoogspanningsverbindingen' komt tegemoet aan deze voorwaarde. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan geeft aan deze percelen een groenbestemming.

Ter inzage

Vanaf vrijdag 26 november 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage, dus tot en met donderdag 6 januari 2022.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer:  NL.IMRO.0610.bpHoogspanningverb‐2001)

Mogelijkheid indienen zienswijzen

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw zienswijze kunt u zenden aan de gemeenteraad  van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, telefoonnummer 14 0184.