Sliedrecht Buiten

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten heeft als doel om de ontwikkeling van het recreatief knooppunt Sliedrecht Buiten met een Toeristisch Opstappunt, kleinschalige recreatie, natuur en een voetbalcomplex mogelijk te maken in het gebied tussen de Betuweroute, de Provinciale Weg N482 en de Kweldamweg. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft inmiddels reeds ter inzage gelegen. U kunt het plan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp50RKS-0001).

Plangebied

Plangebied Sliedrecht Buiten

Nadere informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer M.J. Kap, planjurist van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie, via mj.kap@sliedrecht.nl of via telefoonnummer 14 0184.