Algemene informatie over ruimte in Sliedrecht

 • Ruimte in Sliedrecht

  Ruimtelijke ordening en aandacht voor het milieu zijn de basis voor het behouden van de kwaliteiten van Sliedrecht. Ruimte is schaars in Sliedrecht en daarom moeten we keuzes maken in de gewenste functies. Dit geldt ook voor de openbare ruimte in Sliedrecht. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en draagt dus bij aan het woon- werk- en recreatiegenot van alle inwoners van en bezoekers in Sliedrecht.

 • Procedure en inspraak bestemmingsplannen

  Het bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor zowel de overheid als de burgers. Voor alle grond in Nederland moet een bestemmingsplan gelden. Gemeenten zijn volgens de wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied bestemmingsplannen vast te stellen.

 • Structuurvisie Sliedrecht 2020

  De structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Sliedrecht en betreft in hoofdzaak een ‘technische’ actualisering op basis van bestaande beleidsdocumenten. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor de periode tot circa 2020.

 • Bestemmingsplan, informatie over

  Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeentegrenzen (de ruimtelijke ordening). In het plan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In het bestemmingsplan staat ook of uw uw woning mag uitbreiden of dat er op uw erf bijvoorbeeld een berging mag worden gebouwd.

 • Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

  Nadat een bouwplan door een aanvrager bij de gemeente als aanvraag om een bouwvergunning is ingediend wordt daarvan melding gemaakt in het weekblad "De Merwestreek". Tevens kan iedereen alle documenten van de bouwaanvragen inzien.

 • Bouwarchief, inzage

  De gemeente Sliedrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Sliedrecht.