Bestemmingsplan, informatie over

Het bestemmingsplan geeft aan waar er mag worden gebouwd en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeentegrenzen (de ruimtelijke ordening). In het plan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. In het bestemmingsplan staat ook of uw uw woning mag uibreiden of dat er op uw erf bijvoorbeeld een berging mag worden gebouwd.

Bestemmingsplan

In een aantal situaties kan het verstandig zijn om te informeren naar een bepaald bestemmingsplan. Bijvoorbeeld wanneer u het plan heeft om grond of een bouwwerk te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen of om het bestaand gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

Hoe krijg ik informatie over een bestemmingsplan?

De gemeente Sliedrecht heeft al haar actuele en in procedure zijnde bestemmingsplannen digitaal op haar website beschikbaar.

Mocht u een verlopen bestemmingsplan willen inzien of nadere uitleg over een bestemmingsplan nodig hebben, kunt u het plan ook komen inzien in het gemeentekantoor bij het team VROM. U kunt daarvoor het beste een afspraak maken via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).

Voor het opsturen van een (deel van) bestemmingsplan stuurt u een schriftelijke aanvraag naar: Gemeente Sliedrecht T.a.v. Afdeling Ruimte, team VROM Postbus 16 3360 AA Sliedrecht. Aan het opsturen van een (deel van) bestemmingsplan zijn kosten verbonden.

Wanneer heb ik informatie over een bestemmingsplan nodig?

U gebruikt de informatie uit het bestemmingsplan bijvoorbeeld wanneer u het plan heeft om grond of een bouwwerk te (ver)kopen, om te gaan (ver)bouwen of om het bestaande gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen.

Hoe lang duurt het verkrijgen van informatie over een bestemmingsplan?

Als u langskomt in het gemeentekantoor, na de gemaakte telefonische afspraak, handelt de afdeling Ruimte, team VROM uw verzoek meteen af. Uw schriftelijke aanvraag voor toezending van kopieën van (bepaalde gedeelten van) een bestemmingsplan wordt binnen twee weken na ontvangst afgehandeld.

Wat kost het verkrijgen van informatie over een bestemmingsplan?

Voor inzage in een bestemmingsplan en de kopieën daarvan betaalt u leges conform de legesverordening.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: