Bouwarchief, inzage

De gemeente Sliedrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente Sliedrecht.

Inzage bouwarchief

In het bouwarchief vindt u onder meer de volgende stukken: bouw- en sloopvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen en -tekeningen en sonderingen. U kunt de bouwplannen en bouwvergunningen zelf inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht. Het is ook mogelijk kopieën van archiefstukken mee te nemen of op te laten sturen. Bepaal van tevoren goed van welk archief u gebruikt wilt maken.

Hoe kan ik bouwgegevens inzien bij het bouwarchief?

U maakt voor het inzien van bouwgegevens uit het bouwarchief een afspraak met het Team VTH van de gemeente Sliedrecht door een mail te sturen naar vergunningen@sliedrecht.nl.

Wanneer gebruik ik documenten uit het bouwarchief?

U gebruikt de documenten uit het bouwarchief bijvoorbeeld bij de voorbereiding van uw aanvraag voor een bouwvergunning. De archiefstukken kunnen afwijken van de werkelijkheid (berekeningen kunnen in de loop der jaren bijvoorbeeld achterhaald zijn). Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de gegevens uit de archiefstukken. Het gebruik van de gegevens is op eigen risico. Ook rusten er auteursrechten op de gegevens uit de bouwvergunningen en de bouwplannen. U krijgt geen auteursrechtelijke bevoegdheid wanneer gegevens uit het archief aan u worden afgegeven. U heeft toestemming van het bouwarchief nodig om de gegevens te mogen gebruiken.

Wat kost het als ik de bouwgegevens wil inzien of kopiëren?

Voor het opvragen een inzien van een dossier uit het bouwarchief bent u kosten verschuldigd. Ook voor het kopiëren van archiefstukken bent losten verschuldigd. Meer informatie over deze kosten vindt u in de Legesverordening.

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor inzage in bouwgegevens?

In uw aanvraag voor inzage in de bouwgegevens vermeldt u: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, KvK nummer (indien zakelijke aanvraag) of BSN (indien particuliere aanvraag) en het adres waarvan men het bouwdossier wil inzien. De aanvraag kunt u mailen naar vergunningen@sliedrecht.nl.

Waar vind ik het bouwarchief?

U vindt het bouwarchief van de gemeente Sliedrecht in het gemeentekantoor, Industrieweg 11.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: