Bouwplannen ingediend bij de gemeente, inzage

Nadat een bouwplan door een aanvrager bij de gemeente als aanvraag om een bouwvergunning is ingediend wordt daarvan melding gemaakt in het weekblad "De Merwestreek". Tevens kan iedereen alle documenten van de bouwaanvragen inzien.

Hoe kan ik een bouwplan inzien?

Wanneer u een bepaald bouwplan wilt inzien, kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, team VROM van de gemeente Sliedrecht. U kunt daarvoor het beste vooraf een afspraak maken via het telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht).

U kunt alle bouwaanvragen en besluiten vinden in de bekendmakingen.

Wat kost mijn inzage van een bouwplan?

Uw inzage is gratis. Voor het kopiëren van documenten bent u conform de legesverordening leges verschuldigd.

Wat moet ik meenemen bij mijn inzage van een bouwplan?

U hoeft niets mee te nemen bij uw inzage van een bouwplan.

Hoe maak ik bezwaar tegen een bouwplan?

Naar aanleiding van de bekendmaking van een ingediende bouwaanvraag of naar aanleiding van inzage in de documenten van een bouwaanvraag, is het niet mogelijk om (formeel) bezwaar te maken tegen dat bouwplan. Wanneer een bouwplan in strijd is met de bestemmingsplan voorschriften, kunt u tijdens de ter inzage ligging van dit plan een zienswijze indienen. U kunt pas bezwaar maken nadat burgemeester en wethouders een besluit met betrekking tot de aanvraag bekend hebben gemaakt. De bekendmaking van dit besluit gebeurt eveneens in het weekblad Het Kompas.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina kan ook interessant zijn voor u: