Vastgestelde 1e herziening beheersverordening Watertorenterrein

Inhoud

Ter plaatse van Rivierdijk 182 zijn in het verleden twee woningen mogelijk gemaakt op grond van een postzegelbestemmingsplan. Dit gegeven bleek niet opgenomen in de beheersverordening. Met het vaststellen van de eerste herziening beheersverordening Watertorenterrein wordt er beschikt over een over een actuele, volledige en digitaal raadpleegbare beheersverordening.

Ligging

Beheersverordening Watertorenterrein

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Deze beheersverordening is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de beheersverordening of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.