Benedenveer-Noord

Vastgesteld bestemmingsplan Benedenveer-Noord

Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van de Sporthal Benedenveer mogelijk te maken en om aan het resterende gebied een invulling te kunnen geven.

Ligging

Ligging Benedenveer Noord

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 27 oktober 2015 vastgesteld. Met ingang van 8 maart 2016 is het plan in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met het team VROM, telefoon (0184) 495 916.