Kerkbuurt Oost

Bestemmingsplan Kerkbuurt-Oost

Binnen het plangebied vigeert grotendeels het bestemmingsplan Kerkbuurt-Oost, dat op 2 november 2004 is vastgesteld. In het plangebied zijn daarnaast twee locaties opgenomen waar bestemmingsplan Woongebied, dat in 2012 is vastgesteld, vigeert. Het voorliggende bestemmingsplan vormt de planologische regeling voor het gebied Kerkbuurt-Oost van de gemeente Sliedrecht. Het plan heeft een conserverend karakter ten aanzien van de bestaande situatie.

Ligging

Het plangebied omvat grofweg het gebied rond het oostelijke deel van de Kerkbuurt, gelegen tussen de P.C. Hooftlaan en de Stationsweg/Kerkstraat.

Ligging Kerkbuurt Oost

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan Kerkbuurt-Oost (NL.IMRO.0610.bp09KerkbuurtOost-3001) is door de raad op 28 oktober 2014 vastgesteld en met ingang van 19 december 2014 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, telefoon (0184) 495 916.