Kweldamweg 49

Vastgesteld bestemmingsplan Kweldamweg 49

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 29 maart 2016 het bestemmingsplan Kweldamweg 49 met ID-nummer NL.IMRO.0610.bp18Kweldamweg49-3001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Ligging

Ligging Kweldamweg 49

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 29 maart 2016 vastgesteld en met ingang van 19 mei 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.