Nijverwaard

Vastgesteld bestemmingsplan Nijverwaard

Het bestemmingsplan Nijverwaard voorziet in de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Nijverwaard. Het bestemmingsplan is deels consoliderend van aard. In het verleden zijn via vrijstellingen of omgevingsvergunningen gerealiseerde detailhandelsvestigingen voorzien van een passende bestemming. Gelet op de toekomstvisie van de gemeente Sliedrecht op het plangebied, een woonboulevardzone in het zuidwestelijk deel van het plangebied, voorziet het bestemmingsplan in een wijzigingsregeling om nieuwe detailhandel in de woonbranche toe te staan in het zuidwestelijke deel van het plangebied.

Ligging

Het plangebied van het bestemmingsplan Nijverwaard omvat het bedrijventerrein Nijverwaard. Dit bedrijventerrein ligt aan de noordzijde van Sliedrecht en ligt ingeklemd tussen de Betuweroute en de Merwede-Lingelijn aan de noordwestzijde en de rijksweg A15 aan de zuidzijde. De oostgrens wordt bepaald door de achtererven van de woningen aan de Stationsweg.

Ligging Nijverwaard

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.