Parallelweg 8

Bestemmingsplan Parallelweg 8 Sliedrecht

Middels deze bestemmingsplanprocedure is de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk gemaakt op het onbebouwde gedeelte van het perceel ten zuiden van de Parallelweg 8. Op basis van het geldende bestemmingsplan Woongebied 2016 was dit niet mogelijk. Het perceel had in het geldende bestemmingsplan Woongebied 2016 al wel een woonbestemming, maar het aantal woningen mocht niet toenemen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 oktober 2019 gewijzigd vastgesteld. Met ingang van 3 januari 2020 is het plan in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.