Rivierdijk 739-743

Vastgesteld bestemmingsplan Rivierdijk 739-743

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht maken bekend dat de gemeenteraad op 25 oktober 2016 het bestemmingsplan Rivierdijk 739-743 met ID-nummer NL.IMRO.0610.pb15Rivierdijk739-3001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Sinds de sanering van de verouderde panden heeft de locatie Rivierdijk 739-743 te Sliedrecht geen functie meer. Het gebied is braakliggend en heeft een bouwrijpe status. De initiatiefnemer, de eigenaar van de locatie Rivierdijk 739-743 te Sliedrecht, is voornemens het gebied te herontwikkelen voor woningbouw. Het ontwikkelingsplan sluit aan op de stedenbouwkundige uitgangspunten van de gemeente Sliedrecht en gaat uit van de realisatie van drie woningen van het type vrijstaand en/of twee-onder-een-kap en een (bij de woning Rivierdijk 506 behorende) losse garage/berging.

Ligging

Ligging Rivierdijk 739-743

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 25 oktober 2016 vastgesteld en met ingang van 22 december 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.