Stationsgebied

Bestemmingsplan Stationsgebied

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de actualisering en digitalisering van de bestaande bestemmingsplannen van de gemeente Sliedrecht. Daarnaast worden onherroepelijk geworden planologische besluiten in de actualisering meegenomen, zoals het projectbesluit voor de uitbreiding van het bestaande kantoorpand op het adres Stationpark 625.

Ligging

Het plangebied ligt in het noorden van het bebouwd gebied van Sliedrecht. Het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen in het noorden en de snelweg A15 in het zuiden. Tot het plangebied behoren, van west naar oost, de woningen aan de Stationsweg, de kantorenlocatie Stationspark I, het in ontwikkeling zijnde kantorenpark Stationspark II en het zwembad en zalencentrum de Lockhorst. Verder zijn de stationsvoorzieningen, het vroegere stationsgebouw en een gedeelte van de spoorlijn Dordrecht- Geldermalsen in het plan opgenomen.

Ligging Stationsgebied

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan is door de raad op 9 april 2013 vastgesteld en met ingang van 31 mei 2013 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling ROBM, tel. 0184 – 495916.