Woongebied

Woongebied 2016

Het voorliggende bestemmingsplan omvat het samenvoegen van een groot aantal bestemmingsplannen voor het woongebied van Sliedrecht tot één bestemmingsplan 'Woongebied 2016'. Op enkele straten na bevinden alle woongebieden zich na vaststelling van dit bestemmingsplan binnen één bestemmingsplan. Het nieuwe bestemmingsplan Woongebied 2016 is conserverend van aard. Dit betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen in worden opgenomen.

Ligging

Ligging Woongebied

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar via ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met team VROM, tel. 0184 – 495916.