Omgevingsvergunningen

In de volgende omgevingsvergunningen wordt afgeweken van het bestemmingsplan: