Visie ruimte en mobiliteit, Verordening ruimte, Programma ruimte en Programma mobiliteit

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 9 juli 2014 de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit vastgesteld. Mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, zijn daarbij wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit beschrijven het beleid, de regels en de wijze van uitvoering voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De documenten vervangen de huidige provinciale structuurvisie, de verordening ruimte en het provinciaal verkeer- en vervoersplan.

Waar kunt u de stukken vinden?

De Visie ruimte en mobiliteit kunt u vinden en downloaden op de webpagina van de provincie www.zuid-holland.nl/vrm. De digitaal inzoombare kaarten volgens de digitale Wro-standaard kunt u vinden op deze webpagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl. De Visie ruimte en mobiliteit is ook te bekijken bij 'het Loket' van de provincie Zuid-Holland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.

De volledig bijgewerkte stukken vinden op de webpagina van de provincie: www.zuid-holland.nl/vrm. U kunt deze stukken alleen downloaden of raadplegen op de website. Er worden geen gedrukte exemplaren uitgegeven.

Beroep

Tegen de inhoud van de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte, het Programma ruimte en het Programma mobiliteit kan geen beroep worden aangetekend.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, Wonen en Bodem, telefoon (070) 441 72 69 en (070) 441 76 47, e-mailadres visieopzuidholland@pzh.nl of op de discussiewebsite https://structuurvisiezh.pleio.nl.