Sliedrecht Buiten

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten

In het kader van de inspraak als bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerp bestemmingsplan Sliedrecht Buiten vanaf donderdag 21 maart 2019 zes weken, dus tot en met woensdag 1 mei 2019, ter inzage.
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan op een drietal manieren raadplegen:

  • In het gemeentekantoor, Industrieweg 11;
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl via de knop 'Plannen zoeken’  (identificatienummer: NL.IMRO.0610.bp50RKS-0001);

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Sliedrecht Buiten heeft als doel om de ontwikkeling van het recreatief knooppunt Sliedrecht Buiten met een Toeristisch Opstappunt, kleinschalige recreatie, natuur en een voetbalcomplex mogelijk te maken in het gebied tussen de Betuweroute, de Provinciale Weg N482 en de Kweldamweg.

Inspraak

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal versturen naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. "inspraakreactie bestemmingsplan Sliedrecht Buiten". Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.

Inloopavond

Op woensdag 27 maart 2019 organiseert gemeente Sliedrecht een inloopbijeenkomst. U bent tussen 19:30 en 21:00 uur van harte welkom in de voetbalkantine van V.V. Sliedrecht, Sportlaan 7 in Sliedrecht, om u te laten informeren over de plannen. U kunt de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente.

Plangebied

Plangebied Sliedrecht Buiten