Bouw en verbouw

Wilt u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Het is verstandig om al vroeg uw (ver)bouwplannen te bespreken met de buren. En met andere mensen die ermee te maken hebben. Zo voorkomt u onverwachte bezwaren.

Via het Omgevingsloket Online controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Deze check voert u uit door de vragenlijst in te vullen. U ziet daarna meteen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als dat zo is, kunt u dit direct doen. U geeft dan uitgebreide informatie over wat u gaat (ver)bouwen. Bijvoorbeeld over maten, materialen en kleuren. Vaak moet u ook bijlagen meesturen. U ziet vanzelf welke precies. 

Aanvraag omgevingsvergunning

Via het Omgevingsloket komt uw aanvraag bij de gemeente. Wij sturen u een bericht dat we uw aanvraag hebben ontvangen. En we publiceren uw aanvraag op de gemeentepagina in Het Kompas en via internet. Als we stukken missen, laten we dit weten. We beoordelen de inhoud van uw aanvraag en we kijken of uw bouwplan voldoet aan alle eisen. We kijken onder meer naar regels uit het bestemmingsplan, de gemeentelijke bouwverordening, het bouwbesluit en de welstandsnota.

Duur en kosten

Bij een eenvoudige aanvraag krijgt u uw vergunning meestal binnen 8 tot 14 weken. Bij een ingewikkelde aanvraag kan het 26 tot 32 weken duren. Duurt het volgens u te lang? Laat het ons dan weten. U krijgt niet altijd zomaar een vergunning van rechtswege omdat de termijnen zijn overschreden. Voor een omgevingsvergunning betaalt u leges. Het bedrag hangt af van de bouwsom en de procedure.

Bezwaren

Als u uw omgevingsvergunning hebt, mag u gaan (ver)bouwen. Dit is wel voor uw eigen risico. Want belanghebbenden kunnen nog 6 weken bezwaar maken. Voor de zekerheid kunt u wachten tot deze 6 weken voorbij zijn en de vergunning onherroepelijk is. Kunt u werkzaamheden niet ongedaan maken? Bijvoorbeeld bij het kappen van bomen of sloopwerk? Dan moet u sowieso wachten tot de vergunning onherroepelijk is.

Ingewikkelde bouwplannen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen maar weet u niet of deze haalbaar zijn? Of wilt u bijvoorbeeld bouwen op of bij een dijk of waterloop? Dan is een vooroverleg met de gemeente verstandig. U kunt via het Omgevingsloket aangeven dat u dit wilt. In het vooroverleg bespreken we complexe aanvragen.

Maar ook voor een eenvoudige aanvraag kunt u vooraf informatie vragen bij de gemeente. We gaan dan na of uw plan binnen het geldende bestemmingsplan past. En we leggen bijvoorbeeld uit hoe u een aanvraagformulier voor een vergunning moet invullen.

Geen vergunning nodig?

Blijkt uit de check op het Omgevingsloket Online dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u gaan (ver)bouwen. U heeft bijvoorbeeld geen vergunning nodig voor een berging in uw achtertuin. Of voor een dakkapel aan de achterzijde van uw woning. Ook voor het plaatsen van een (schotel)antenne, zonnepanelen, rolluiken of dakramen is geen vergunning nodig.

Natuurlijk moet u zich wél altijd houden aan de regels van Bouwbesluit, bestemmingsplan, bouwverordening en welstandseisen. Houd ook rekening met het burenrecht. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een erfafscheiding of als een bouwwerk licht wegneemt bij de buren.

Is een bouwwerk zonder vergunning ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand? Dan kan de gemeente corrigerend optreden. U moet dan het bouwwerk terugbrengen in de oude staat. We controleren vaak pas achteraf.