Kapvergunning

Een kapvergunning is een vergunning die u nodig heeft voor het kappen, vellen, zagen, rooien, verplaatsen of ernstig beschadigen van een boom in de gemeente Sliedrecht of een boom die op de bomenlijst staat.

Hoe vraag ik een kapvergunning aan?

Vanaf 1 oktober 2010 is de kapvergunning opgenomen in de omgevingsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via de onderstaande link. U vraagt eenvoudig digitaal een kapvergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD. Als u inlogt controleren wij uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. U kunt met onderstaande link een DigiD inlogcode aanvragen.

Wanneer heb ik een kapvergunning nodig?

U heeft een kapvergunning nodig, wanneer u een boom in Sliedrecht of een boom, die op de bomenlijst staat, gaat kappen. Op de Lijst bijzonder waardevolle bomen (pdf, 23 kB) kunt u lezen welke bomen dat zijn. Alleen voor bomen met een minimale stamdoorsnede van 30 centimeter gemeten op 1.30 meter van de grond is een kapvergunning nodig. Onder kappen verstaan we het vellen, zagen, rooien en verplaatsen van bomen. Ook verstaan we onder kappen het verrichten van handelingen die de dood of ernstige boven- of ondergrondse beschadiging van een boom ten gevolge kunnen hebben, met uitzondering van normaal onderhoud, waaronder het periodiek vellen van grienden en hakhout.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn kapvergunning heb?

Binnen acht weken, na ontvangst van uw aanvraag, neemt de gemeente een besluit over de vergunning. Dit kan met maximaal 8 weken worden verlengd. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. Ook komt er een bericht in de Merwestreek en wordt uw aanvraag gepubliceerd op de gemeentepagina’s en op het publicatiebord bij het Raadhuis.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een kapvergunning?

De aanvraag voor een kapvergunning kost € 18,98 (prijspeil 2020). De gemeente kapt de boom niet. U kunt dit zelf doen of hiervoor een vakman inhuren. De kosten zijn sterk afhankelijk van de grootte van de boom en de plek waar de boom staat.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een kapvergunning?

Bij de aanvraag stuurt u een omschrijving van de boom mee (het soort boom en de omvang), en u geeft aan waar de boom staat (adres). Als het mogelijk is stuurt u ook een situatieschets mee. Als u uw aanvraag digitaal indient dan kunt u uw bijlagen zoals foto’s en tekeningen als bijlage toevoegen.

Kan iemand anders dan ikzelf de vergunning aanvragen?

Alleen de eigenaar van een te kappen boom kan een kapvergunning aanvragen. Eigenaar van de boom bent u ook als de grond waarop de te kappen boom staat, uw eigendom is. Als u niet de eigenaar van de boom bent kunt u met een machtiging van de eigenaar een kapvergunning aanvragen. Deze machtiging stuurt u mee met de aanvraag.

Ik heb toestemming, mag ik gaan kappen?

U kunt nog niet direct gaan kappen. Na publicatie in de Merwestreek kan er tot zes weken daarna bezwaar worden gemaakt. Als er geen bezwaren zijn ingediend dan kunt u na deze zes weken gaan kappen. Als er wel bezwaar wordt ingediend, moet het besluit opnieuw worden bekeken. U mag niet eerder gaan kappen totdat hierover een beslissing is genomen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.