Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Leegstandsvergunning

Voor het tijdelijk verhuren van een woning heeft u een vergunning nodig. U kunt deze vergunning aanvragen voor woningen die op de nominatie staan om gesloopt of gerenoveerd te worden. Ook woningen die bestemd zijn om verkocht te worden en die in afwachting daarvan leeg staan kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke verhuur. Een leegstandsvergunning is een gemeentelijke toestemming om woonruimte tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandswet.

Er zijn wel voorwaarden aan verbonden voor het verkrijgen van een leegstandsvergunning. In Sliedrecht wordt een leegstandsvergunning verleend voor verhuur aan gezinnen met of zonder kinderen. (geen kamerverhuur).

Let op: ook uw hypotheekverstrekker moet toestemming geven.

Wanneer heb ik een Leegstandsvergunning nodig?

Als verhuurder heeft u deze vergunning nodig als u woonruimte nadrukkelijk tijdelijk wil verhuren en in verband hiermee niet gehouden wil zijn aan de reguliere wettelijke huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek. Als u wilt gaan huren op basis van de Leegstandswet dan dient uw verhuurder een leegstandsvergunning aan te vragen.

Hoe vraag ik een leegstandsvergunning aan?

Om een leegstandsvergunning aan te vragen vult u het formulier Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (pdf, 173 kB) in. U stuurt het ingevulde formulier naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Hoe vraag ik een verlenging van een leegstandsvergunning aan?

Om een verlenging van een leegstandsvergunning aan te vragen vult u het formulier Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (pdf, 95 kB) in. Dit formulier kunt u via de onderstaande link downloaden. U stuurt het ingevulde formulier naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Hoe lang duurt het voor mijn vergunning klaar is?

De gemeente Sliedrecht streeft ernaar uw aanvraag binnen zes weken af te handelen. Aan de afhandeling is geen wettelijke termijn verbonden.

Wat kost mijn leegstandsvergunning?

Een leegstandsvergunning kost € 62,35 en een verlenging € 30,45.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Omgevingsloket online.