Monumenten

Woont u in een bijzonder huis? Of vindt u dat een ander pand in Sliedrecht op de monumentenlijst hoort? Dan kunt u de gemeente verzoeken om het aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Monumenten zijn historische gebouwen, archeologische vindplaatsen of bijvoorbeeld parken. In Sliedrecht zijn twee soorten monumenten: rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gaat over de rijksmonumenten, die landelijk van belang zijn. De gemeente kijkt welke panden en bouwwerken thuishoren op de gemeentelijke monumentenlijst. We doen dit als een pand geen nationale betekenis heeft, maar wel van in onze gemeente van belang is. Denk aan een kerk, een uniek woonhuis of waardevolle boerderij. Sliedrecht telt 8 rijksmonumenten en 43 gemeentelijke monumenten. Via de bijlage kunt u zien om welke objecten het gaat.

Verzoek tot aanwijzing monument

U kunt ook zelf een verzoek doen om een pand of bouwwerk aan te wijzen als monument. U kunt hiervoor een brief sturen naar de gemeente. Zet hierin:

  • uw naam en adres
  • waarom dit pand een monument zou moeten zijn
  • naam en adres van de eigenaar van het pand
  • alle informatie over de monumentale waarde (zoals bouwtekeningen, de functie van het pand en bijvoorbeeld de naam van de architect)

Stuur uw verzoek naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

We bekijken dan of we het pand of bouwwerk op de gemeentelijke monumentenlijst kunnen zetten. Hierbij vragen we advies aan de onafhankelijke monumentencommissie Sliedrecht.

Verbouwen van een monument

U mag nooit zomaar iets verbouwen aan een monument. Heeft u plannen voor renovatie, wijziging of uitbreiding? Ga dan altijd naar de monumentencommissie voor advies. Dit kan via [naam, e-mailadres]. Daarna kunt u zo nodig een vergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket online.

Het krijgen van een 'vergunning wijziging monument' voor een gemeentelijk monument duurt meestal 12 weken.

Slopen van een gemeentelijk monument

Wilt u een gemeentelijk monument slopen? Dan moet u een sloopvergunning voor een gemeentelijk monument hebben. U vraagt een sloopvergunning voor een gemeentelijk monument schriftelijk aan bij:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. team Vergunningen
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Het krijgen van een sloopvergunning voor een gemeentelijk monument duurt maximaal 12 weken.

Subsidie voor rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw monument? De kosten voor onderhoud, restauratie of verduurzaming kunnen flink oplopen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om deze kosten te financieren. Voor een rijksmonument kunt u vaak subsidie krijgen. En het Restauratiefonds biedt leningen aan. Lees meer over de mogelijkheden voor financiering van uw monument op de website monumenten.nl.

De volgende monumenten (pdf, 36 kB)  zijn in de gemeente Sliedrecht aanwezig.