Omgevingsvergunning

Sinds 1 oktober 2010 is de nieuwe wet "Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van toepassing. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat kan ik via het omgevingsloket online aanvragen of melden?

Via het Omgevingsloket online controleert u zelf of u meldingplichtig of vergunningplichtig bent. Deze check voert u uit door de locatie en de werkzaamheden in te geven. Aan het eind van de check wordt aangegeven of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt direct doorgaan met de aanvraag of melding.

Wanneer heb ik een omgevingsvergunning nodig?

U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig (of moet een melding doen) als u van plan bent om 1 of meerdere van de onderstaande activiteiten in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf te verrichten:

 • bouwen
 • werk of werkzaamheden uitvoeren
 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
 • bouwwerk brandveilig gebruiken
 • inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (oprichting, revisie, verandering, milieuneutraal wijzigen)
 • handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten
 • slopen of asbest verwijderen, zie ook: Asbestwegwijzer (pdf, 521 kB)
 • weg aanleggen of veranderen
 • uitrit aanleggen of veranderen
 • kappen
 • reclame plaatsen
 • nazorg gesloten stortplaats
 • grondwaterbeschermingsgebied
 • handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
 • handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Om te bepalen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, kunt u als hulpmiddel een omgevingscheck uitvoeren. De vergunningcheck kunt u uitvoeren in het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Hoe lang duurt het voor ik mijn omgevingsvergunning krijg?

Bij een eenvoudige aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning na maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken verlengd worden. Bij een complexere aanvraag krijgt u uw omgevingsvergunning na maximaal 26 weken. Ook deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken verlengd worden.

Wat kost mijn Omgevingsvergunning?

De kosten voor een Omgevingsvergunning kunt u lezen in de Legesverordening 2019.

Wat stuur (of breng) ik mee met mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning of met mijn melding?

In uw aanvraag geeft u detailinformatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken. Daarnaast stuurt (of brengt) u verschillende bijlagen met uw aanvraag of melding mee. In de uitkomst van de vergunningscheck en bij uw aanvraag of melding staat precies aangegeven, welke bijlagen vereist zijn.

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning of van mijn melding?

Na ontvangst van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of van uw melding krijgt u een ontvangstbevestiging thuisgestuurd. Vervolgens bekijken wij of uw aanvraag of melding compleet is en of deze aan alle formele eisen voldoet. Dan bekijken wij of u vergunningsplichtig of meldingsplichtig bent. Wanneer u meldingsplichtig bent, dan krijg u hiervan bericht van ons. Wanneer u vergunningsplichting bent, beoordelen wij op basis van de geldende wetten en verordeningen of u wel of niet in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. In bepaalde gevallen vragen wij advies op van externe organisaties, zoals de Brandweer. U krijgt ons besluit thuis gestuurd.

Kan ik een aanvraag voor een omgevingsvergunning en een melding tegelijk opstellen en indienen?

Ja, u kunt een melding tegelijk met een aanvraag opstellen en indienen. De melding en de aanvraag worden na indiening in tweeën gesplitst, aangezien de behandelprocedure van een melding anders is dan die van een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Wat houdt een vergunningcheck in?

Een vergunningcheck is een hulpmiddel om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten. De vergunningcheck kunt u uitvoeren in het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu via de onderstaande link.

Ik heb mijn omgevingsvergunning binnen, mag ik gaan (ver)bouwen?

U mag in principe gaan (ver)bouwen zodra uw omgevingsvergunning binnen is. Echter, er mag tot 6 weken nadat de vergunning aan u is verstuurd, nog bezwaar worden ingediend tegen de door de gemeente verleende bouwvergunning (het besluit). Wanneer 1 of meerdere bezwaren gegrond zijn kan de gemeente genoodzaakt zijn om uw omgevingsvergunning in te trekken. Het (ver)bouwen binnen de bezwaartermijn van 6 weken is dan ook voor uw eigen risico.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Meer informatie

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: