Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Onttrekkingsvergunning Woonruimte, aanvragen

Een onttrekkingsvergunning geeft toestemming om een zelfstandige woonruimte (woning) aan de woningvoorraad te onttrekken. Zonder toestemming van de gemeente mag u niet een bij de gemeente "als woning bekend staand" pand (tijdelijk) samenvoegen met een andere woning, geheel of gedeeltelijk anders gebruiken of slopen.

Ander gebruik woonruimte

Ander gebruik van woonruimte betekent:

  • het omvormen van een woonruimte in een bedrijfsruimte
  • het omvormen van een woonruimte in een kantoor- of winkelruimte
  • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot één woonruimte
  • het slopen van een woonruimte

Hoe vraag ik een onttrekkingsvergunning aan?

U vraagt het formulier voor het aanvragen van een onttrekkingsvergunning op bij de afdeling Ruimte, team VROM via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht). Het ingevulde formulier stuurt u vervolgens op naar: Gemeente Sliedrecht Afdeling Ruimte, team VROM Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik een onttrekkingsvergunning nodig?

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een woning een andere functie of bestemming wilt geven dan wonen of als uw voornemen het aantal woningen vermindert.

Hoe lang duurt het voor mijn onttrekkingsvergunning klaar is?

Uw aanvraag voor een onttrekkingsvergunning wordt binnen 8 weken na ontvangst afgehandeld. De behandeltijd is onder meer afhankelijk van de aard en de omvang van uw aanvraag.

Wat kost een onttrekkingsvergunning?

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een onttrekkingsvergunning bent u conform de legesverordening leges verschuldigd. Meer hierover leest u op de onderstaande productpagina “Legesverordeningen”. Daarnaast bent u in veel gevallen compensatie verschuldigd. Dit kan in de vorm van het toevoegen van (vervangende) woonruimte op een andere locatie binnen de gemeentelijke woningvoorraad of door het betalen van een compensatiebedrag per onttrokken woonruimte.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een onttrekkingsvergunning?

Voor het aanvragen van een onttrekkingsvergunning is het volledig ingevulde aanvraag formulier voldoende.

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag voor een ontrekkingsvergunning?

Nadat uw aanvraag is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging van ons. Indien uw aanvraag onduidelijk is zal met u contact worden opgenomen (schriftelijk of telefonisch) om uw aanvraag te verduidelijken. Indien uw aanvraag voldoende stukken bevat om deze te kunnen behandelen, zal onder meer worden getoetst of uw aanvraag overeenkomt met de Huisvestingsverordening. Ook zal de wijze en de hoogte van de compensatie worden vastgesteld. Nadat deze toetsing en het volgen van de benodigde procedures nemen wij een besluit op uw aanvraag. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina in het Kompas. Zowel u (de aanvrager) als de omwonenden (derden, belanghebbenden) kunnen vervolgens tegen dat besluit bezwaar maken.

Waar moet ik verder aan denken bij de aanvraag voor een ontrekkingsvergunning?

Wanneer u een (gedeelte van een) woning een andere functie of bestemming wilt geven, terwijl daarbij (ver)bouwwerkzaamheden plaatsvinden of zouden moeten plaatsvinden, dan moet u ook een bouwvergunning aanvragen bij de gemeente. Wanneer u een (gedeelte van een) bebouwt of onbebouwd perceel, terrein of water wilt gebruiken in afwijking van het geldende bestemmingsplan, dan moet u ook vrijstelling aanvragen bij de gemeente. Wanneer u een (gedeelte van een) woning wilt slopen, dan moet u ook een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. Wanneer u de woning wilt omzetten naar onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) voor meer dan 4 personen, dan moet u grond van het Gebruiksbesluit een gebruiksmelding bij de gemeente doen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina kan nog interessant zijn?

De volgende productpagina kan ook interessant zijn voor u: