Slopen van asbest uit woning, sloopmelding

Asbest is een op veel plaatsen in de natuur voorkomend materiaal. Vroeger werd asbest veel toegepast vanwege de eigenschappen van het materiaal zoals sterkte, slijtvastheid, bestandheid tegen zuren en logen, thermisch isolerende werking en de lage verwerkingskosten.

Asbest verwijderen

Als asbest breekt of afbrokkelt komen er vezels in de lucht vrij die bij inademing op termijn kankerverwekkend kunnen zijn. Asbest mag daarom niet meer worden toegepast of bewerkt. Voor het verwijderen van asbest (tijdens een sloop) is toestemming van de gemeente nodig.

Hoe vraag ik een sloopmelding voor het verwijderen van asbest aan?

Voor het aanvragen van een sloopmelding voor het verwijderen van asbest vult u het aanvraagformulier Meldingsplichtige verwijdering van asbest (pdf, 197 kB)  in. Vervolgens verstuurt u het ingevulde formulier naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Afdeling ROBM
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik een sloopmelding nodig om asbest te verwijderen?

U heeft een sloopmelding nodig als u asbest wilt verwijderen uit uw eigen woning. U vraagt de sloopmelding voor het verwijderen van asbest aan vóór u het asbest gaat verwijderen. Nadat de gemeente een akkoord heeft afgegeven op uw sloopmelding, heeft u toestemming om een aantal asbesthoudende materialen zelf uit uw woning te verwijderen. Een sloopmelding is uitsluitend bestemd voor particulieren. Bedrijven zijn altijd verplicht om een sloopvergunning aan te vragen.

Hoe lang duurt het voor ik toestemming voor het verwijderen van asbest krijg?

Binnen 8 werkdagen na ontvangst van uw sloopmelding informeren wij u over onze beslissing of u het asbest mag verwijderen. De gemeente adviseert en informeert u dan hoe u het asbest volgens de regelgeving (veilig) kunt verwijderen en vervoeren. Ook geven wij aan of een sloopvergunning nodig is. Meer informatie over een sloopvergunning leest u op onderstaande productpagina, “slopen van pand of woning, sloopvergunning”

Wat kost de afhandeling van mijn aanvraag voor een sloopmelding voor het verwijderen van asbest?

De afhandeling van uw sloopmelding voor het verwijderen van asbest is legesvrij. Er zijn dus geen kosten verbonden aan de afhandeling.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een sloopmelding voor het verwijderen van asbest?

U stuurt met uw sloopmeldingsformulier mee:

  • een duidelijke situatieschets van de ruimte(n) waarin wordt gesloopt
  • een omschrijving van de te slopen materialen (inclusief bevestigingswijze)
  • een aanduiding van de hoeveelheid te slopen asbest
  • een omschrijving van de voorgenomen sloopwijze

Waarin kan asbest verwerkt zijn?

In een woning kan asbest onder meer zijn verwerkt in de volgende (oudere) producten: vloerbedekking, golfplaten en verschillende soorten wand-, plafond- en gevelbekleding. Het is zeer moeilijk om vast te stellen of materiaal asbest is of asbest bevat. Wanneer u daarvan niet zeker bent, kunt u het beste een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Een gecertificeerd bedrijf kan de asbesthoudendheid voor u onderzoeken.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina kan ook interessant zijn voor u: