Evenementen en horeca

 • Aanwezigheidsvergunning

  Voor het exploiteren van een behendigheidsautomaat of kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen (meestal cafés, restaurants) en laagdrempelige inrichtingen (snackbars, kantines).

 • Bingo organiseren

  Als u een bingo wilt organiseren, moet u daarvan, minimaal 14 dagen (of 2 weken) van tevoren een mededeling doen aan de gemeente. Er geldt een aantal regels U heeft als vereniging een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel, zoals een bingo.

 • Collectevergunning

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig. De gehouden collectes publiceert de gemeente Sliedrecht op de website en op de gemeentepagina in de Merwestreek.

 • Demonstratie of betoging houden, melding

  Het houden van een betoging of demonstratie is op grond van de wet Openbare Manifestaties toegestaan.Om de orde tijdens een betoging of demonstratie te kunnen handhaven is het nodig dat u de gemeente tijdig (minimaal 2 dagen van tevoren) in kennis stelt van uw plannen.

 • Drank- en horecavergunning aanvragen

  Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u op basis van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

 • Evenement organiseren

  Als u een feest, (muziek)evenement of een wedstrijd wilt organiseren, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Het is van belang dat u een aanvraag voor een vergunning op tijd indient. Meestal moet bij het organiseren van festiviteiten zowel in- als extern advies worden gevraagd; bijvoorbeeld aan de brandweer en/of politie. Mede afhankelijk van deze adviezen, kan voor de festiviteit al dan niet een vergunning worden verleend.

 • Exploitatievergunning horeca-inrichting

  Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

 • Exploitatievergunning seksinrichting

  Voor het exploiteren van een seksinrichting zoals een bordeel, een besloten club of een sekswinkel heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de personen en het pand.

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij waarbij prijzen worden uitgereikt heeft u ingevolge de Wet op de Kansspelen een vergunning nodig.

 • Marktstandplaats weekmarkt, aanvragen vergunning

  De weekmarkt in Sliedrecht vindt iedere woensdag plaats tussen 09.30 uur tot 16.30 uur op het Burgemeester Winklerplein.

 • Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken

  U heeft een ontheffing nodig voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken buiten de horecagelegenheid of tijdens evenementen.

 • Optochtvergunning

  Voor het organiseren van een optocht heeft u een vergunning nodig. De gemeente verleent de optochtvergunning onder specifieke voorwaarden ter bescherming van de (verkeers)veiligheid, publieke gezondheid en openbare orde.

 • Straatartiest, optreden

  Wanneer u als straatartiest, draaiorgel, straatfotograaf, tekenaar, filmer of gids op de openbare weg wilt optreden, heeft u in principe geen vergunning nodig. U heeft alleen een vergunning nodig, wanneer de burgemeester wegen (of gedeelten van wegen) aanwijst waar optreden verboden is. Dit doet hij via een openbare kennisgeving.

 • Terras horeca

  Als u een terras wilt uitbaten heeft u een vergunning nodig. In Sliedrecht hoeft u geen aparte terrasvergunning aan te vragen.

 • Vuurwerk verkopen

  In Nederland is het volgens de wet verboden om vuurwerk te verkopen of op te slaan voor de verkoop. Uitzondering op deze wet geldt voor 29 en 30 december. Als u als ondernemer consumentenvuurwerk wilt verkopen aan particulieren, dan heeft u daarvoor een vergunning nodig. Daarbij mag u alleen rond de jaarwisseling consumentenvuurwerk verkopen.