Bingo organiseren

Als u een bingo wilt organiseren, moet u daarvan, minimaal 14 dagen (of 2 weken) van tevoren een mededeling doen aan de gemeente. Er geldt een aantal regels U heeft als vereniging een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel, zoals een bingo.

Hoe vraag ik een vergunning voor het organiseren van een klein kansspel aan?

U vraag een vergunning voor het organiseren van een klein kansspel aan door het Kennisgevingsformulier kansspel (pdf, 101 kB) (artikel 7c van de Wet op de kansspelen) in te vullen. U kunt dit formulier met de onderstaande link downloaden. Het ingevulde formulier verstuurt u naar:

Gemeente Sliedrecht
Afdeling Samenleving en Bestuur
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

De aanvraag verstuurt u zo vroeg mogelijk maar minimaal 14 dagen voordat het kleine kansspel begint.

Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel?

U heeft als vereniging een vergunning nodig voor het organiseren van een klein kansspel wanneer u een bijeenkomst organiseert waarbij mensen kunnen deelnemen aan een klein kansspel.

Wat vermeld ik in mijn aanvraag voor het organiseren van een klein kansspel?

In uw aanvraag voor het organiseren van een klein kansspel vermeldt u de omvang van het prijzengeld en de geldelijke waarde van de hoogste prijs. Ook geeft u aan waar en wanneer het kleine kansspel plaatsvindt en wat het doel van de opbrengst is.

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een klein kansspel?

Om een vergunning voor het organiseren van een klein kansspel te krijgen moet uw vereniging aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw vereniging bestaat minstens 3 jaar
  • uw vereniging heeft niet het doel kansspelen te organiseren
  • het prijzengeld van de te organiseren bingo is niet groter dan € 1.400,- per bijeenkomst (€ 350,- per serie of set)

Wanneer krijg ik geen vergunning voor het organiseren van een klein kansspel?

Het college van Burgemeester en Wethouders kan de bijeenkomst verbieden als er op de dag en/of in de omgeving al een bijeenkomst plaatsvindt of als het aannemelijk is dat één of meerdere leden persoonlijk voordeel uit de bijeenkomst zullen verwerven, of de voorschriften niet zullen worden nageleefd.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: