Collectevergunning

Wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden, dan heeft u een collectevergunning nodig. De gehouden collectes publiceert de gemeente Sliedrecht op de website en op de gemeentepagina in de Merwestreek.

Hoe vraag ik een collectevergunning aan?

Voor het aanvragen van een collectevergunning verstuurt u een schriftelijke aanvraag naar:

Gemeente Sliedrecht
Afdeling Samenleving, team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik een collectevergunning nodig?

U heeft een collectevergunning nodig wanneer u voor een goed doel geld of goederen in wilt zamelen of een intekenlijst wilt aanbieden.

Hoe lang duurt het voor ik mijn collectevergunning krijg?

Binnen 3 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de collectevergunning krijgt.

Wat kost mijn collectevergunning?

Uw collectevergunning kost € 35,80.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een collectevergunning?

Bij uw aanvraag geeft u aan wat de aard en het doel van uw collecte is. Tevens stuurt u ons een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag voor een collectevergunning?

Bij de behandeling van uw aanvraag letten we op het doel van de inzameling en de achterliggende organisatie. Het gewenste tijdstip van de collecte is ook een aandachtspunt. De gemeente garandeert een zekere spreiding van collectes door van de diverse collectes een planning te maken. Om een spreiding in collecteren te garanderen, wordt landelijk door het Centraal Bureau Fondsenwerving een planning gemaakt. Deze planning vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Waar kan ik de collectebus halen?

De collectebus haalt u op bij de organisatie waarvoor u collecteert.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing: