Drank- en horecavergunning aanvragen

Voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf heeft u op basis van de Drank- en Horecawet een Drank- en Horecavergunning nodig.

Hoe vraag ik een Drank- en Horecavergunning aan?

Voor het aanvragen van een Drank- en Horecavergunning vult u het formulier “Drank- en Horecavergunning” Model A in. Verenigingen of stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard vullen het formulier Drank- en Horecavergunning Model B in. U kunt het formulier met onderstaande link downloaden. Het ingevulde formulier stuurt u naar: Gemeente Sliedrecht t.a.v. afdeling Samenleving en Bestuur Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik een Drank- en Horecavergunning nodig?

U heeft een Drank- en Horecavergunning nodig wanneer u tegen betaling alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt (bijvoorbeeld horecazaken). Ook verenigingen of stichtingen hebben een vergunning nodig als zij alcohol schenken.

Hoe lang duurt het voor ik mijn Drank- en Horecavergunning krijg?

In principe beslist de gemeente in maximaal acht weken op uw aanvraag. Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost mijn Drank- en Horecavergunning?

Uw Drank- en Horecavergunning kost € 118,70.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning?

U stuurt met uw aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning mee:

  1. een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, inclusief bijlagen
  2. diploma’s Sociale Hygiëne van de leidinggevenden (origineel tonen)
  3. verklaring leidinggevende zoals omschreven in de Drank- en Horecavergunning
  4. een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
  5. arbeidsovereenkomsten van de leidinggevenden
  6. een schriftelijk ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca-inrichting

Alle genoemde formulieren kunt u hieronder downloaden.

Waar moet ik aan voldoen om een Drank- en Horecavergunning te krijgen?

Voor het verkrijgen van de Drank- en Horecavergunning staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Verder zijn alle leidinggevenden 21 jaar of ouder en hebben zij geen strafverleden. Alle leidinggevenden voldoen aan de eis van sociale hygiëne. Het pand waarin u zich met de zaak vestigt voldoet aan de inrichtingseisen ten aanzien van hoogte, oppervlakte, ventilatie en de aanwezigheid van toiletten. De gemeente controleert of u aan deze voorwaarden voldoet.

Hoe wijzig ik mijn Drank- en Horecavergunning?

Voor het wijzigen van uw Drank- en Horecavergunning vult u het formulier “Drank-en Horecavergunning (wijziging leidinggevende(n)” in. U kunt dit formulier met de onderstaande link downloaden. Vervolgens verstuurt u het ingevulde formulier naar: Gemeente Sliedrecht T.a.v. Afdeling Samenleving en Bestuur Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Wanneer wijzig ik mijn drank- en horecavergunning?

U wijzigt uw drank- en horeca vergunning bij het uit of in dienst treden van een (nieuwe) leidinggevenden.

Hoe lang duurt het voor ik mijn gewijzigde Drank- en Horecavergunning krijg?

In principe beslist de gemeente in maximaal acht weken op uw wijziging. Als deze termijn niet wordt gehaald dan ontvangt u hiervan bericht en kan deze termijn een besluit met ten hoogste acht weken worden uitgesteld.

Wat kost de wijziging van mijn Drank- en Horecavergunning?

De wijziging van uw Drank- en Horecavergunning kost € 58,35.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina's zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina's kunnen ook interessant zijn voor u: