Commerciële partijen bieden diensten aan die u voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heeft u vragen? Bel dan 14 0184.

Exploitatievergunning horeca-inrichting

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de persoon en het pand.

Hoe vraag ik een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting aan?

Voor het aanvragen van een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting vult u het Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf (pdf, 104 kB) in.

Wanneer heb ik een exploitatievergunning voor een horeca-inrichting nodig?

Alle ondernemers die een horeca zaak overnemen, nieuw vestigen of een bestaande zaak willen veranderen of uitbreiden vragen een exploitatievergunning aan. Ook als de vergunninghouder niet meer (in de functie van leidinggevende) in dienst is bij de zaak is er een nieuwe vergunning nodig.

Hoe lang duurt het voor ik mijn exploitatievergunning voor een horeca-inrichting krijg?

U ontvangt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag onze beslissing of u de exploitatievergunning voor een horeca-inrichting krijgt.

Wat kost mijn exploitatievergunning voor een horeca-inrichting?

Uw exploitatievergunning of een wijziging daarvan voor een horeca-inrichting kost € 17,00

Wat neem ik mee met mijn aanvraag?

U neemt de volgende gegevens mee met uw aanvraag:

  • een volledig ingevuld en ondertekend Vragenformulier BIBOB (pdf, 103 kB), inclusief bijlagen (zie onderstaande formulieren)
  • een nauwkeurige plattegrond met de oppervlakte en omschrijving van de inrichting van het pand. Hierop vermeldt u de functies van de ruimten en de oppervlakten
  • een schriftelijk ondertekende en gedateerde verklaring van de eigenaar of verhuurder van het pand waaruit blijkt dat deze geen bezwaar heeft tegen de vestiging van de horeca inrichting
  • een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
  • een arbeidsovereenkomst van alle personen die als beheerders of leidinggevende en niet als ondernemer in de zaak werkzaam zijn
  • een verklaring betreffende het gedrag van elke leidinggevende, bedrijfsleider en beheerder (zie de informatie over “Verklaring omtrent het gedrag (VOG)”)

Aan welke regels moet ik voldoen om een exploitatievergunning voor een horeca inrichting te krijgen?

Als u een bedrijf overneemt vraagt u een nieuwe vergunning aan. De exploitatievergunning geldt voor de aanvrager en het pand. Uw vestiging past in het bestemmingsplan of de leefmilieuverordening.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina kan ook interessant zijn voor u: