Marktstandplaats weekmarkt, aanvragen vergunning

De weekmarkt in Sliedrecht vindt iedere woensdag plaats tussen 09.30 uur tot 16.30 uur op het Burgemeester Winklerplein.

Hoe vraag ik een standplaats op de weekmarkt aan?

U vraagt een marktstandplaats aan door het formulier Aanvraag vergunning standplaats weekmarkt (pdf, 64 kB) te downloaden en in te vullen. Het ingevulde formulier verstuurt u naar: Gemeente Sliedrecht t.a.v. de marktmeester Postbus 16 3360 AA Sliedrecht Een vergunning voor de markt in Sliedrecht is persoonsgebonden en kan dus niet op naam komen van een firma.

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een standplaats op de weekmarkt?

Bij uw aanvraag stuurt u een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor een marktstandplaats?

De behandeling van een aanvraag duurt maximaal zes weken. De vergunning kan op grond van de Marktverordening verleend of geweigerd worden. Bij het verlenen van een vergunning is het belangrijk of er binnen uw branche ruimte beschikbaar is. Is er geen ruimte dan kunt u op de wachtlijst worden ingeschreven. Per branche komt de eerst genoemde op de lijst als eerste in aanmerking voor een standplaats op de weekmarkt.

LET OP! De inschrijving vervalt als u vóór 1 februari niet om verlenging van de inschrijving heeft verzocht.

Wat kost de behandeling voor een aanvraag voor een marktstandplaats?

De kosten zijn terug te vinden in de Marktverordening Sliedrecht 2015.

Hoe neem ik mijn standplaats op de markt in?

Nadat de vergunning is verleend neemt u contact op met de marktmeester voor de praktische invulling van uw standplaats op de markt. De marktmeester is telefonisch te bereiken op telefoonnummer (0184) 495 851 of 06 - 12 08 40 27.

Voor hoeveel branches mag ik mij inschrijven?

U mag zich voor een onbeperkt aantal branches inschrijven. Slechts één branche komt in aanmerking voor vergunningverlening. Meerdere branches per vergunninghouder is niet toegestaan.

Hoe zeg ik mijn marktstandplaats op?

U zegt uw marktstandplaats schriftelijk op. U stuurt uw opzegging naar: Gemeente Sliedrecht t.a.v. de Marktmeester Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie neemt u contact op met de marktmeester via telefoonnummer (0184) 495 851 of 06 - 12 08 40 27.