Openbare ruimte en milieu

De openbare ruimte is van ons allemaal. U kunt er dus niet zomaar alles doen. Bovendien hebben sommige activiteiten invloed op het milieu. Controleer daarom of u een vergunning moet aanvragen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bedrijven, maar ook als u wilt vissen of afvalstoffen wilt verbranden.

 • Afvalstoffen lozen op riolering

  Voor het lozen van afvalwater heeft u een vergunning nodig. Het is niet toegestaan om buiten het riool afvalwater te lozen.

 • Bodemverontreiniging saneren

  Als u een huis of bedrijfspand gaat bouwen, moet u bodemonderzoek laten doen. Blijkt dat de grond ernstig verontreinigd is? Dan moet u de bodem saneren. Hiervoor heeft u toestemming nodig.

 • Gedenkteken plaatsen

  Wilt u een grafsteen of gedenkplaat op een graf plaatsen? Dan heeft u een vergunning nodig. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit voor u.

 • Luchtruim gebruiken

  Wilt u in Sliedrecht opstijgen of landen met bijvoorbeeld een helikopter, heteluchtballon, kabelballon of parachute? Dan heeft u een verklaring van geen bezwaar nodig.

 • Milieubeheer, vergunning

  Een bedrijf valt onder de Wet milieubeheer als het een inrichting is en als de activiteit is opgenomen in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. Een bedrijf moet dan een milieuvergunning aanvragen of een melding indienen. Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM-module) kan een bedrijf bepalen of een melding of vergunning noodzakelijk is. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verleent de milieuvergunning en beoordeelt de meldingen.

 • Omgevingsvergunning milieu

  Vinden er in uw bedrijf activiteiten plaats die gevolgen kunnen hebben voor het milieu? Of veroorzaken de bedrijfsactiviteiten overlast, bijvoorbeeld door geluid of stof? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

 • Visvergunning

  Wilt u ergens gaan vissen? Dan heeft u een vergunning nodig van de eigenaar van het water. Voor een vergunning om te vissen in water van de gemeente Sliedrecht kunt u terecht bij hengelsportvereniging De Voorn.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de openlucht vuur te stoken. Kaarsen, fakkels, een kampvuur of vuur voor koken en braden mogen wel. Maar alleen als er geen brandgevaar voor de omgeving is.

 • Woonwagens/woonwagenstandplaats

  In Sliedrecht zijn twee plekken voor woonwagens: aan de Beyerinckstraat en de Burg. van Hofwegensingel. Wilt u hier een standplaats? Dan moet u zich inschrijven op de wachtlijst.

 • Container plaatsen op gemeentegrond

  Wilt u tijdelijk een container of iets dergelijks plaatsen op grond van de gemeente? Bijvoorbeeld voor een verbouwing? Dan heeft u hiervoor toestemming nodig.