Parkeren en vervoer

 • Bijzondere transporten

  Het is verboden om goederen te transporteren buiten de wettelijke eisen die aan het transport worden gesteld.

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Een caravan of camper mag niet langer dan 7 achtereenvolgende dagen voor uw deur of op de openbare weg staan. Dit geldt ook voor woonwagens, magazijnwagens, aanhangwagens, keetwagens, etc.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  U kunt een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen als u, voor langere tijd, niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen. Ook niet met bijvoorbeeld een rollator.

 • Gehandicaptenparkeerplaats, gereserveerd

  Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis of werk weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Inrit- of Uitritvergunning aanvragen

  Voor het gebruik maken van de weg als uitweg (bijvoorbeeld verlaging van het trottoir) en het aanbrengen van een verandering aan de bestaande uitweg naar de weg heeft u een vergunning nodig.

 • Laadpalen

  Inwoners van Sliedrecht kunnen openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s aanvragen. Het aanvragen en plaatsen van deze laadpunten gebeurt in Sliedrecht via marktpartijen. De gemeente heeft hier in haar beleid ruimte voor gecreëerd.

 • Parkeren grote voertuigen

  Vanaf 2 mei 2019 gelden er nieuw regels voor het parkeren van grote voertuigen in de gemeente Sliedrecht.

 • Routering gevaarlijke stoffen