Parkeren en vervoer

 • Bijzondere transporten/exceptioneel transport

  Sommige goederen zijn te zwaar, te hoog, te breed of te lang om zo te vervoeren. U kunt wel een ontheffing krijgen voor zo'n bijzonder transport/exceptioneel transport. Dit doet u bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

 • Caravan parkeren op de openbare weg

  Een caravan of camper mag niet langer dan 7 dagen achter elkaar voor uw deur of op de openbare weg staan. Dit geldt ook voor woonwagens, magazijnwagens, aanhangwagens, keetwagens en dergelijke.

 • Gehandicaptenparkeerplaats, gereserveerd

  Heeft u een gehandicaptenparkeerkaart en zijn er dicht bij uw huis weinig parkeerplaatsen? U kunt dan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Op deze pagina vindt u informatie over de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Inrit- of uitritvergunning

  Wilt u de weg gebruiken als uitrit? Bijvoorbeeld door de stoep te (laten) verlagen? Of wilt u een bestaande uitrit naar de weg veranderen? Dan heeft u een vergunning nodig.

 • Laadpalen

  Heeft u een elektrische auto en wilt u graag een laadpaal aan de openbare weg? Dan kunt u een aanvraag doen bij Allego. Dit bedrijf verzorgt de plaatsing van laadpalen in Sliedrecht.

 • Parkeren grote voertuigen

  Grote voertuigen, zoals opleggers en vrachtauto's, mag u tussen 18.00 en 8.00 uur niet parkeren in Sliedrecht. Voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton kunnen chauffeurs die in Sliedrecht wonen een ontheffing aanvragen.

 • Gevaarlijke stoffen