Sloopvergunning asbestverwijdering

Deze vergunning is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van asbest en heeft geen relatie met enig bouwkundig sloopwerk. In de praktijk komt het vaak voor dat alleen asbesthoudende onderdelen verwijderd hoeven te worden, zoals dakgolfplaten, standleidingen, binnen- en/of buitenbeplating en vloerbedekking. Het voordeel van de vergunning asbestverwijdering is dat niet het gehele traject van de procedure voor een sloopvergunning moe worden doorlopen.

Hoe vraag ik een sloopvergunning asbestverwijdering aan?

Voor het aanvragen van een sloopvergunning asbestverwijdering vult u het ‘Aanvraagformulier vergunning-asbestverwijdering’ in. U download dit formulier via de link.

Stuur het volledig ingevulde formulier op met de gevraagde documenten naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. Afdeling ROBM
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Ook stuurt u mee:

  • situatietekening (schaal 1:500 og 1:1000) waarop aangegeven
  • de kadastrale aanduiding
  • locatie van het bouwwerk (incl. adressering)
  • een beschrijving van de voorgenomen sloopwijze
  • een onderzoeksrapport (SC540) waaruit eventuele aanwezigheid van asbest blijkt

Wanneer heb ik een sloopvergunning voor asbestverwijdering nodig?

Wanneer u asbest door een bedrijf laat verwijderen of wanneer u (als bedrijf of particulier) asbest wilt verwijderen uit een ander pand dan de woning waarin u zelf woont, heeft u vrijwel altijd een sloopvergunning/vergunning asbestverwijdering nodig.

Hoe lang duurt het voor mijn sloopvergunning asbestverwijdering klaar is?

Nadat uw aanvraag is ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook wordt de ontvangst van uw aanvraag gepubliceerd in het weekblad Het Kompas. Indien uw aanvraag voldoende stukken bevat om deze te kunnen behandelen, zal uw aanvraag worden getoetst aan de voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening. Nadat die toetsing is voltooid volgt binnen 4 weken (termijn van orde) een beslissing op uw aanvraag. Deze beslissing houdt het verlenen of weigeren van de vergunning asbestverwijdering in. Pas nadat de verlening van de vergunning asbestverwijdering aan u bekend is gemaakt, mag u starten met de sloopwerkzaamheden. U dient zich met betrekking tot de sloopwerkzaamheden te houden aan de in de vergunning opgenomen voorwaarden.

Wat kost mijn sloopvergunning asbestverwijdering?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een sloopvergunning asbestverwijdering zijn leges verschuldigd.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u:

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Omgevingsloket online.