Slopen van pand of woning

Een sloopmelding doet u als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Als bij de sloop asbest vrijkomt doet u altijd een melding. Dit is dan niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

Wanneer doe ik een melding?

Een sloopmelding doet u als de hoeveelheid sloopafval meer is dan 10 m3. Als bij de sloop asbest vrijkomt doet u altijd een melding. Dit is dan niet afhankelijk van de hoeveelheid sloopafval.

Hoe doe ik een melding?

U doet een melding voor het slopen via Omgevingsloket online. Door de vragenlijst in te vullen leest u direct welke vergunningen u nog meer nodig heeft.

U kunt ook het digitale meldingsformulier vanuit het Omgevingsloket printen, invullen en opsturen naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. afdeling ROBM
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Let hierbij op dat de noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd.

Bij het omgevingsloket logt u in met uw DigiD. Als bedrijf logt u in met eHerkenning. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. U kunt hieronder een DigiD inlogcode aanvragen als u deze nog niet heeft.

Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wat stuur ik mee bij mijn melding?

Zodra u de melding doet geeft het digitale formulier aan wat u nodig heeft. Daarnaast heeft u ook nodig:

  • sloopveiligheidsplan
  • een tekening waaruit blijkt wat u sloopt
  • akoestisch onderzoek, hieruit blijkt of er mogelijk geluidhinder optreedt
  • trillingenonderzoek, hieruit blijkt of er door de sloop grote trillingen vrijkomen
  • een beschrijving van de soort en hoeveelheid sloopafval
  • een asbestinventarisatierapport, volgens SC 549. Dit is nodig bij bouwwerken met een bouwjaar voor 1994. Nadere informatie op www.asbest.nl
  • naam en adres van de eigenaar van het recyclinggranulaat. Dit is nodig als op de locatie van de sloop het steenafval wordt gebroken

In uw melding geeft u uitgebreide informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u gaat uitvoeren. Welke bijlagen u moet meesturen is afhankelijk van de melding die u doet. Na het doorlopen van uw melding staat precies vermeld, welke bijlagen vereist zijn.

Wat kost de melding?

De sloopmelding is gratis.

Hoe verloopt de afhandeling van mijn melding?

U doet uw melding uiterlijk 4 weken voor de sloop. Wij sturen u een bewijs van ontvangst op als uw melding voldoet aan de indieningsvereisten. Dit bewijs ontvangt u binnen 4 weken. Een (elektronisch) meldingsformulier versturen/indienen zonder het vereiste asbestinventarisatierapport of een rapport dat niet voldoet aan de eisen, ofwel zonder een van de andere benodigde bijlagen is geen sloopmelding!!

Waar let ik op wanneer ik een pand of woning ga slopen?

Het is verstandig om uw sloopplan te bespreken met buren of andere belanghebbenden. Dit bijvoorbeeld voor het gebruik van het naastgelegen erf of het recht van burgers onderling.

Mag ik een monument of pand in beschermd stadsgezicht slopen?

U heeft een omgevingsvergunning nodig als het bouwwerk een monument is en u dit geheel of gedeeltelijk wilt slopen. Dit geldt ook voor een pand binnen het beschermd stadsgezicht. Meer informatie hierover vindt u op de productpagina "Monumenten". Voor meer informatie belt u met de afdeling Ruimtelijke Ordening Bouwen en Milieu via telefoonnummer (0184) 495 962.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Omgevingsloket online.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: