Evenement organiseren

Als u een feest, (muziek)evenement of een wedstrijd wilt organiseren, dan heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Het is van belang dat u een aanvraag voor een vergunning op tijd indient. Meestal moet bij het organiseren van festiviteiten zowel in- als extern advies worden gevraagd; bijvoorbeeld aan de brandweer en/of politie. Mede afhankelijk van deze adviezen, kan voor de festiviteit al dan niet een vergunning worden verleend.

Hoe vraag ik een vergunning aan voor het organiseren van een evenement?

U vraagt een evenementenvergunning aan door het Aanvraagformulier evenementvergunning (pdf, 55 kB) te downloaden, invullen en opsturen met alle bijlagen naar:

Gemeente Sliedrecht
T.a.v. het team VTH
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht

Het aanvraagformulier kunt u ook telefonisch opvragen bij het team VTH via telefoonnummer 14 0184 (optie Sliedrecht) of mailen naar vergunningen@sliedrecht.nl.

Wanneer heb ik een vergunning voor het organiseren van een evenement nodig?

U heeft een vergunning nodig als u een buurtactiviteit zoals een straatfeest of buurtbarbeque (muziek)evenement of een wedstrijd wilt organiseren. U heeft geen vergunning nodig als het evenement aan alle onderstaande eisen voldoet:

 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 75 personen
 • het evenement tussen 07.00 en 0.00 uur plaats vindt
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur
 • het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object
 • er een organisator is
 • de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester

U hoeft dan alleen een melding te doen via het Meldingsformulier klein evenement (pdf, 26 kB).

Hoe bepaalt de gemeente of een vergunning kan worden verleend?

Dit wordt bepaald aan de hand van een risicoscan die de gemeente uitvoert. De uitkomsten van de scan bepalen de omvang van de risco's. Aan de hand van de risico's en de informatie in en bij de aanvraag adviseren politie, brandweer en andere instanties aan de gemeente of het evenement op het gevraagde tijdstip en onder welke voorwaarden, kan plaatsvinden.

Hoe lang duurt het voor ik mijn vergunning voor het organiseren van een evenement krijg?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de vergunning voor het organiseren van een evenement krijgt. Als uw aanvraag niet volledig is, begint de termijn pas te lopen nadat alle aanvullende informatie is ontvangen. Let op, bij grote(re) evenementen is soms meer behandeltijd nodig. Het is dus raadzaam om bij grote(re) evenementen tijdig -dus voorafgaande aan de indiening van de aanvraag- te overleggen met de gemeente. Ook kan het zijn dat u als gevolg van de op te leggen voorwaarden meer kosten moet maken dan u vooraf bij het plannen van uw evenement had voorzien.

Wat kost mijn vergunning voor het organiseren van een evenement?

De kosten van een vergunning voor het organiseren van een evenement bedragen € 47,16 legeskosten. Bij commerciële activiteiten worden precariorechten voor het gebruik van gemeentegrond in rekening gebracht.

Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een kleinschalig evenement voldoen?

De burgemeester kent de vergunning toe op basis van de door u verstrekte gegevens. Bij grote(re) evenementen is vaak een veiligheidsplan. Download de inhoudsopgave voor het Veiligheidsplan (pdf, 16 kB). Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester voorschriften ter regulering van het evenement. Deze voorschriften hebben betrekking op:

 • de plaats en het tijdstip, technische voorzieningen en de verdere inrichting
 • de beveiliging en de veiligheid van de personen of goederen
 • de brandveiligheid
 • het belang van het verkeer
 • de verwachte deelname

Mag ik tijdens het evenement alcohol schenken?

Het is toegestaan alcohol te schenken als u ontheffing hebt en uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder. Het aanvraagformulier vindt u hieronder.

Wat houdt de regionale evenementenkalender in?

Nadat u een aanvraag hebt ingediend, plaatst de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (de overkoepelende organisatie van politie en brandweer) het evenement op een kalender waarop alle evenementen waarvoor vergunning is verleend. Het is daarmee een middel voor politie en brandweer om hun capaciteit bij meerdere evenementen goed te kunnen inzetten. Binnenkort wordt het mogelijk ook evenementen alvast aan te melden voordat een aanvraag wordt ingediend.

Bekijk de presentatie (pdf, 113 kB) tijdens de voorlichtingsbijeenkomst "uw evenement en de gemeente" op donderdagavond 13 februari 2014.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: