Exploitatievergunning seksinrichting

Voor het exploiteren van een seksinrichting zoals een bordeel, een besloten club of een sekswinkel heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning geldt voor de personen en het pand.

Ondergeschikte wijziging

Van een ondergeschikte wijziging is sprake als het aantal bedrijfsleiders of beheerders dat in de inrichting werkzaam is wijzigt (bijvoorbeeld bij vertrek of aanstelling van medewerkers).

Hoe vraag ik een exploitatievergunning voor een seksinrichting aan?

U vraagt een exploitatievergunning voor een seksinrichting schriftelijk aan. Vervolgens stuurt u uw het verzoek naar: Gemeente Sliedrecht T.a.v. Samenleving en Bestuur Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Wanneer heb ik een exploitatievergunning voor een seksinrichting nodig?

U heeft een exploitatievergunning voor een seksinrichting nodig als u een seksinrichting begint, overneemt of u wilt een bestaande zaak veranderen of uitbreiden.

Hoe lang duurt het voor ik mijn exploitatievergunning voor een seksinrichting krijg?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de exploitatievergunning voor een seksinrichting krijgt.

Wat kost mijn exploitatievergunning voor een seksinrichting?

Uw exploitatievergunning voor een seksinrichting kost € 605,00 Een wijziging van uw exploitatievergunning kost € 111,50

Wat stuur ik mee met mijn aanvraag voor een exploitatievergunning voor een seksinrichting?

U stuurt met uw aanvraag voor een exploitatievergunning voor een seksinrichting mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB, inclusief bijlagen:
 • een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en eventueel een bewijsstuk dat men rechtmatig in Nederland verblijft
 • een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
 • een huur-, koop-, of pachtovereenkomst
 • een verklaring over het aantal dames en heren
 • een verklaring over de aard en omvang van de inrichting
 • de naam van beheerder of bedrijfsleider
 • de naam van de eigenaar
 • eenVerklaring omtrent het gedrag (VOG) van elke leidinggevende, bedrijfsleider en beheerder. Deze verklaring is niet ouder dan 3 maanden.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een exploitatievergunning voor een seksinrichting te krijgen?

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om een exploitatievergunning voor een seksinrichting te krijgen?

 • Als u een bedrijf overneemt vraagt u een nieuwe vergunning aan
 • De aanvrager moet minimaal 21 jaar zijn
 • De exploitatievergunning geldt voor de aanvrager en het pand
 • Tijdens openingstijden is er altijd iemand aanwezig die op de vergunning staat vermeld
 • Uw vestiging past in het bestemmingsplan of de leefmilieuverordening
 • U mag uw zaak nog niet exploiteren voordat u de vergunning heeft en u houdt zich aan de regels uit de horecabeleidsnota
 • Geen van de leidinggevenden in uw zaak heeft een strafverleden
 • De inrichting moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid

Welke andere vergunningen heb ik nodig?

U heeft een Drank- en Horecavergunning nodig als u alcoholische dranken wilt schenken in uw seksinrichting.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina’s kunnen ook interessant zijn voor u: