Terras horeca

Als u een terras wilt uitbaten heeft u een vergunning nodig. In Sliedrecht hoeft u geen aparte terrasvergunning aan te vragen.

Het terras valt onder de "exploitatievergunning horeca-inrichting".

Schenkt u ook alcoholhoudende dranken? Dan moet uw terras ook opgenomen zijn in uw Drank- en horecavergunning.

Geldigheid terrasvergunning

Een terrasvergunning als onderdeel van uw exploitatievergunning horeca-inrichting is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw terras direct aan uw pand grenst of direct tegenover uw pand ligt (binnen de breedte van uw pand).

Schaarse terrasruimte

Heeft u ook terrasruimte (schuin) tegenover uw pand,  op een plein of buiten de breedte van uw pand? Dan is dat zogenaamde "schaarse terrasruimte". Nieuwe aanvragers, zoals naastgelegen horecaondernemers, zouden op deze terrasruimte ook aanspraak kunnen maken. Daarom is uw terrasvergunning geldig voor drie jaar. Dit is vastgelegd in de Beleidsregel terrasvergunningen, pdf 127kB.

Als een vergunning voor schaarse terrasruimte na drie jaar afloopt, maakt de gemeente openbaar bekend dat de schaarse terrasruimte weer beschikbaar is voor alle horeca-inrichtingen die hierop aanspraak kunnen maken. Alle ondernemers rondom bijvoorbeeld een plein kunnen dan weer terrasruimte aanvragen. In de beleidsregel staat ook hoe de terrasruimte wordt verdeeld als er meerdere gegadigden zijn.

Terrasmeubilair

De exploitatievergunning bevat een aantal voorschriften voor het gebruik van uw terras. Bijvoorbeeld dat uw terrasmeubilair moet voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Voor terrassen op de Kerkbuurt bevat het document Bouwstenen gevelverbetering Kerkbuurt op pagina 27 (bouwsteen 11) een aantal aanwijzingen voor een aantrekkelijk terras.

Precariobelasting

Voor het gebruik van gemeentegrond voor uw terras betaalt u belasting aan de gemeente, de zogenaamde precariobelasting. De gemeenteraad stelt elk jaar de hoogte vast van de precariobelasting.

Terras